FuN and Fluid on tour

 

Lærerike dager ved Edinburgh University, University of Highlands and Islands, Skills development Skottland, Skottish Centre for Work Based Learning mm. Fleksibel utdanning Norge arrangerte turen med den danske søster-organisasjonen FLUID.