Full støtte til FuNs videre arbeid i komite-innstillingen i Stortinget

 

FuNs støtte var en periode halvert, men kuttet ble tilbakført i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteens innstilling torsdag 4. desember. – Dette tar vi som et tegn på at utdanningspolitikerne i Stortinget fullt ut støtter det arbeidet vi og medlemmene gjør for fleksibel utdanning.  Det er sterkt beklagelig at kuttet til nettskolene ikke ble tilbakeført, og vi vil jobbe på spreng for å finne alternative måter å støtte medlemmenes utviklingsarbeid på, sier direktør Torhild Slåtto.