Fusk vid högskoleproven blir straffbara

Nya föreskrifter från Universitets- och högskolerådet (UHR) gör att alla former av fusk vid kommande högskoleprov blir straffbara.

 

De nya föreskrifterna började gälla 31 augusti i år efter att regeringen under sommaren ändrade i högskoleförordningen.  Alla som ska göra högskoleprovet måste numera intyga på heder och samvete att man inte använt otillåtna hjälpmedel. På så sätt görs fusk som ändå förekommer och avslöjas straffbart. En fällande dom kan ge böter eller fängelse upp till sex månader. Vid riktigt grova fall av fusk kan en dom ge upp till två års fängelse. Dessutom kommer de som ertappas med att fuska att förhindras att göra nytt prov vid de fyra närmaste provtillfällena, vilket kommer att innebära två års väntan på nytt provtillfälle.

Läs mer