Future sustainable milestones

Velkommen for å delta på NVLs fagseminar og workshop:  
Future milestones and strategies in Education for Sustainable Development.

 

Det handler om klodens framtid og hvordan vi alle kan bidra til å snu utviklingen.

 

Her er noen gode grunner til å bli med:

  • Du er invitert for å dele, lære og diskutere gode strategier for hvordan vi på en positiv måte kan overføre kunnskap og engasjement til elever, studenter, arbeidskollegaer, i organisasjonen, i nærmiljøet.
  • Du vil få internasjonal kunnskap om veien videre.
  • Du vil få kunnskap om pedagogiske metoder.
  • Du vil få dele kunnskap om hvordan vi kan gjøre arbeidet med bærekraftige lokalsamfunn og nabolag konkret og stimulerende.
  • Du vil møte folk fra hele Norden med erfaring fra utdanning, fra organisasjoner, fra offentlige etater, fra næringslivet.
  • Du har mulighet til å bli med i et Nordisk nettverk av endringsagenter med utgangspunkt i seminarets erfaringer og ideer.


Arrangementet er gratis. Mer informasjon om sted, program og registrering finner du her.