Fyra nya artiklar

 

- Samtalen er viktigst, den danner grunnen for alt samarbeid

Sier Guðrún Eyjólfsdóttir, viseformann for styret for Arbeidslivets opplæringssenter, AS. Senteret har i løpet av de siste ti årene skapt en strategi for voksenopplæring, den islandske modell. Og den har vekket oppmerksomhet.
Läs Sigrún Kristín Magnúsdóttirs intervju med Guðrún Eyjólfsdóttir på www.dialogweb.net

Stolt över den fria bildningen

Utbildnings- och kulturminister Johan Ehn bjöds in till ABF-Ålands 30-års jubileum i november 2012 för att berätta om den åländska regeringens politik kring folkbildningsfrågor och bildningsförbund. Kvällen bjöd också på information kring hur ABF:s verksamhet ser ut runtom i Norden och på diskussioner kring behovet av bildningsförbund.
Läs Helena Flöjt-Josefssons artikel på www.dialogweb.net

Validering, från projekt till ordinarie verksamhet

Efter årsskiftet ska valideringsprojektet implementeras i Ålands gymnasiums ordinarie verksamhet. De senaste årens gymnasireform har fört med sig att vuxenutbildningsenheten under en längr
e tid fått kämpa för att hitta sin naturliga form inom organisationen. Hur detta lyckas kommer också vara avgörande för valideringens framtida form, skriver Helena Flöjt-Josefsson.
Läs artikeln i www.dialogweb.net

Reformbølge ruller over Danmark

Den ene reform af centrale velfærdsområder afløser den næste i Danmark i disse år. Fælles for dem er, at de skal øge antallet af danskere på arbejdsmarkedet og begrænse de offentlige udgifter. Politikerne har  udvist så stor handlekraft, at økonomiske eksperter mener, målet nu er nået. Nye reformer bør vente til konjunkturerne bliver bedre, skriver Karen Brygmann.
Läs artikeln på www.dialogweb.net

Alla artiklar kan gillas och kommenteras på www.facebook.com/dialogweb