Genomströmningen vid finländska universitet och högskolor har ökat

 

Det ökade antalet universitetsexamina förklaras av universitetens examensreform. Enligt det nya examenssystemet avlägger alla i regel en lägre högskoleexamen innan de avlägger en högre högskoleexamen. Den studerande har också möjligheten att avlägga endast en lägre högskoleexamen. I siffrorna ingår också de studerande som studerat enligt det gamla examenssystemet och försökte avlägga sin examen före utgången av år 2008, då övergångsperioden till det nya examenssystemet gick ut. Av dem som påbörjade sina studier år 1995 utexaminerades hela 80 % före år 2008.

www.minedu.fi/etusivu/arkisto/2010/0306/resume.html?lang=fi