Genopretningsplan rammer voksenuddannelse

 

For at rette op på Danmarks økonomi har regeringen og Dansk folkeparti indgået en genopretningsaftale 2010, der berører hele voksen og efteruddannelsesområdet.
Af særlig betydning for VEU området har bl.a. at
• Den nuværende dagpengeperiode forkortes fra 4 til 2 år
• Der sker en omlægning og reduktion af tilskud til folkehøjskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler, så tilskud til korte kurser reduceres samtidig med en forhøjelse af tilskud til lange kurser. Der forventes en besparelse på 55mill.årligt. Folkehøjskolernes forening i Danmark, FFD, forventer at flere skoler vil lukke. Læs mere www.ffd.dk/genopretningsaftalen-2010
• For deltagere, der er i arbejde, forhøjes deltagerbetaling på almen voksen og efteruddannelse
• Deltagerbetalingen for personer med videregående uddannelse ved deltagelse i uddannelser på almen og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse forhøjes
• Satserne for VEU godtgørelse til virksomhederne reduceres med 20 pct.
• Støtteperioden for Statens voksenuddannelsesstøtte, SVU, reduceres fra 80 til 40 uger på almen voksen- og efteruddannelse og fra 52 til 40 uger på videregående voksen- og efteruddannelse.

Læs mere
• Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi: LINK
• Folkehøjskolernes forening i Danmark; FFD’s vurdering
Dansk folkeoplysnings samråds; DFS, vurdering