Ghazala praktiserer livslang læring

 
Gjennom hele livet har hun søkt etter mer kunnskap, og det har hun tenkt å fortsette med. Ghazalas historie viser hvordan en innvandrerkvinne kan tilpasse seg skiftende omstendigheter og utnytte nye muligheter til å lære underveis.
Les hele historien hennes:
www.hio.no/Aktuelt/HiO-nytt/Ghazala-praktiserer-livslang-laering