Gik dannelsen ud eller finder den nye veje?

 

 
30-10-2007

På et møde på Askov højskole blev NEA's rapport "Da dannelsen gik ud" diskuteret. Der var en fælles forståelse af paradigmeskiftet i den pædagogiske diskurs, men forskellige syn på folkeoplysningens rolle og muligheder. Et grundlæggende spørgsmål var, om folkeoplysningen pt. underlægger sig en markedsorienteret tænkning og dermed mister den frie skoles værdier, eller om den, ved at agere på de vilkår der er, netop overlever. Også rapportens forståelse af realkompetencebegrebet, af Nordplus voksenprioriteringer og NVLs rolle i forhold til den folkeoplysende sektor blev diskuteret. Synspunkter her var bl.a. som Agnete Nordentoft præciserede, at arbejdet med realkompetence ikke erstatter læringsforløb, men kan være til stor gavn for enkelte personer ikke mindst de kortuddannede og uddannelsesfremmede. Benedikte Harris fra Cirius sagde i sit oplæg, at folkeoplysningen får tildelt Nordplusmidler på samme vilkår som andre sektorer, at puljen ikke er brugt op, men at der er for få og en del ikke kvalificerede ansøgninger fra folkeoplysningen. NVLs nationale koordinator gjorde opmærksom på, at NVLs opgave er, at arbejde tværsektorielt og holdningen er, at folkeoplysningen vinder ved og har meget at give i samarbejdet med andre sektorer. Derfor er folkeoplysningen repræsenteret i alle netværks- og arbejdsgrupper. Laust Riis Søndergård efterlyste i sit oplæg en styrket dialog mellem de frie skoler og omverdenen, og eftermiddagens møde var et godt eksempel på dette.
Rapporten kan downloades på Nordisk-Europæisk Akademi's hjemmeside www.nea-net.dk.