Gina Lund ny direktør i Vox

 

Gina Lund tiltrer som ny direktør i Vox 6. januar. – Kompetanse er nøkkelen til at Norge skal klare seg i den globale konkurransen. En forutsetning for å bevare velferdsstaten er at vi evner å fylle på med rett kompetanse til voksne som trenger det, sier hun.

Lund mener den største utfordringen i kompetansepolitikken er å skape forståelse for nettopp dette.

– Vi er et høykostland med et velregulert arbeidsliv. For at vi ikke skal tape i den globale konkurransen, må vi, som statsministeren sier, være smartere – vi kan ikke være billigere.

Den enkelte voksne må ta ansvar for egen kompetanse, og Vox skal bidra i arbeidet med å gi alle mulighet til god og livslang læring.

– Vi må forsøke å henge med på en utvikling som stadig krever mer av oss. Skole og utdanning er ikke tilstrekkelig, vi må hele tiden oppdatere kompetansen vår, sier Gina Lund.

Källa: VOX