Givande arbete hos nordiska föreningen i Island

Nordiska föreningen på Island har målsättningen att stärka samarbetet och vänskapen mellan islänningar och andra nordiska medborgare.

 
Bogi Ágústsson och Ásdís Eva Hannesdóttir. Foto: mrn.is Bogi Ágústsson och Ásdís Eva Hannesdóttir. Foto: mrn.is

Föreningen på Island grundades 1922 och nu är det arbetar 30 lokalföreningar över hela landet med olika nordiska samarbetsprojekt.

Bland de nordiska föreningens uppgifter ingår sommarprogrammet Nordjobb, informationstjänsten Hello Norden, den nordiska biblioteksveckan och Snorra-projekten. Dessutom har föraningen på Island organiserar olika språkkurser.

Nordiska föreningen på Island jobbar nära sina systerföretag i Norden. Samarbetsforumet för föreningen kallas” Foreningerne Nordens Forbund” och dess kontor ligger i Köpenhamn.

Utbildningsdepartementet på Island bidrar till föreningens verksamhet och nu i januari besökte Ásdís Eva Hannesdóttir, VD för Nordiska föreningen och Bogi Ágústsson, styrelsens ordförande ministeriet och presenterade föreningens prioriteringar och arbete.

Läs mer här