Gjennomgang av økonomiske støtteordninger for utdanningskvalitet og internasjonalisering i Norge

Minister for høyere utdanning og forskning i Norge, Ola Borten Moe varsler «ekstrem oppussing» av eksisterende tilskuddsordninger som skal bidra til kvalitet i undervisningen og internasjonalisering av utdanningsløpene.

 

Minister for høyere utdanning og forskning i Norge, Ola Borten Moe varsler «ekstrem oppussing» av eksisterende tilskuddsordninger som skal bidra til kvalitet i undervisningen og internasjonalisering av utdanningsløpene. Dette innebærer en gjennomgang av tilskuddsordninger på nærmere 500 millioner kroner. Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har ansvar for disse ordningene, som i hovedsak har universiteter og høyskoler som målgruppe.

Direktør for HK-dir, Sveinung Skule sier at direktoratet ser fram til gjennomgangen. Han framhever at målet med tilskuddsordningene innen internasjonalisering er å stimulere til kvalitetsutvikling, globalt samarbeid og studentutveksling, mens de nasjonale kvalitetsprogrammene skal bidra til utvikling av fremragende utdanningskvalitet, relevans, samarbeid med arbeidslivet, digitalisering og innovasjon i læringsmetoder. Ifølge Skule bør det alltid være fokus på ressurseffektiv måloppnåelse når det gjelder politiske målsetninger.

Gjennomgangen er også varslet i tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til HK-dir.

Ministerens varslede gjennomgang har fått oppmerksomhet i sektoren og i media.