Gjennomgår det yrkesfaglige tilbudet

For å styrke kvaliteten og relevansen til fag- og yrkesopplæringen tar regjeringen en gjennomgang av det yrkesfaglige utdanningstilbudet. Fem utvalg har nå gitt sine anbefalinger om endringer for fremtidens yrkesfag.

 
Regjeringen varslet en gjennomgang av gjennomgang av tilbudsstrukturen i fag- og yrkesopplæringen i stortingsmelding 20 (2012/13) «På rett vei». Hensikten med revisjonsarbeidet er at opplæringstilbudene skal bli mer relevante, målt opp mot kriterier som rekruttering, gjennomføring med fag-/svennebrev eller yrkeskompetanse, og verdsetting på arbeidsmarkedet.
- Det er mange fra arbeidslivet som sier det er en mismatch på en del fag. Det er lite etterspørsel etter fagbrevene, og man er usikker på om fagbrevene inneholder det arbeidslivet spør om, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til NTB.
Källa: Norsk lektorlag