Globale studentpresentasjoner – unik kilde til kunnskap om nettstudenter

 

Hittil har 1600 ønsket å publisere sin profil på nett, og de framstår nå med sin globale studentpresentasjon. Mengden av presentasjoner vokser dag for dag, og er i ferd med å bli et enormt tilfang til kunnskap om hvem de ”usynlige” nettstudentene er!

NKIs studentadministrasjonssystem lager ”automatisk” en presentasjon av nye studenter, med invitasjon til å fylle på med det en måtte ønske. Halvparten av de 12000 studentene har lagt til egne opplysninger eller bilde i basispresentasjonen. Dette er et klart uttrykk for at nettstudentene ønsker å fortelle hvem de er og hva de gjør. Noen vil skjerme seg for åpen publisering, men de aller fleste velger å gi tilgang for medstudenter.

I en av de globale presentasjonene på www.nki.no/pp/ blir vi kjent med ”Kathrine Fournaros som er student ved Interiørskolen (les intervju med henne i egen artikkel). Hun forteller om sin bakgrunn og hvorfor hun studerer ved NKI.
- Min motivasjon for å begynne studier innen interiør er en livslang interesse for dette området. Allerede som barn var jeg opptatt av å lage fine omgivelser der leken skulle foregå. Jeg kjøpte Bonytt for ukepengene og hengte opp gardiner i fjøset.

Morten Flate Paulsen er et kjent ansikt på nettutdanningsfeltet, som en av ytterst få professorer i nettbasert utdanning. Han er utviklingleder i NKI Nettstudier, og presentasjonen hans er tilgjengelig på www.nki.no/pp/MortenFlatePaulsen i NKIs globale katalog. Sammen med andre på NKI har Morten lagt hodet i bløt mange ganger for å finne fram til et system som genererer aktuell informasjon om den enkelte student, og som gir en verdi både for studenten og skolen. Han er begeistret for studentpresentasjonene, slik de nå kan leses på nettet:

Kilde til kunnskap om nettstudenter

- Jeg synes studentpresentasjonene er en utrolig spennende kilde til kunnskap om nettstudentene, hva de studerer, hvilke interesser og kvalifikasjoner de har fra før, og ofte også hvilke hindre de har måttet forsere for å gjennomføre utdanningen. Det kan være lese- og skrivevansker, dårlige skoleerfaringer, sykdom. Mange har kjempet en hard kamp – og vunnet.

- Det er spennende å lese fine presentasjoner. Men hvilken nytte har de?
- For NKI er det en kilde til å yte bedre undervisning. Mange lærere bruker studentpresentasjonene aktivt. Ved å lese hva studenten skriver om seg selv blir læreren bedre i stand til å gi gode og individuelle tilbakemeldinger. Dessuten viser presentasjonen hvilke andre kurs studenten eventuelt har tatt tidligere, og læreren kan relatere kommentarer til det. For studentadministrasjonen er det også nyttig. Ved en henvendelse, kan de raskt slå opp og se personen bak henvendelsen, og dermed også yte bedre service.

- Nyttig for studenten selv?
- Rent konkret viser det seg at en god presentasjon gir større mulighet for å få læringspartnere. De som presenterer seg åpent, får lettere kontakt med andre studenter, og dermed også større mulighet til samarbeid med andre, noe som igjen kan påvirke studiesituasjon og resultater. Stadig flere bruker også presentasjonen som en CV.

- Påvirker det læringen og resultatene positivt?
- Jeg har en sterk magefølelse på at studentpresentasjonen påvirker læringen i positiv retning, men jeg har ingen dokumentasjon på det. Studentpresentasjonene er en måte å fortelle andre at ”jeg er student, jeg har følgende plan, og her er min fullføringsfrist”. Dermed kan det bli mer forpliktende og disiplinerende for en selv.

Morten er begeistret for studentpresentasjonene. Han har lest veldig mange av dem og er blitt kjent med studentene gjennom deres egne beskrivelser. Han opplever den enorme menneskelige ressursen de representerer, og hvordan studiene hjelper dem til å utvikle seg videre.
- Det er inspirerende å lese studentenes presentasjoner. Jeg er virkelig stolt og glad over at vi har fått til dette. Vi vil helt klart utvikle det videre. Jo flere som lager gode og åpne presentasjoner, jo større blir nytten.

Aktuelle forskningstema

I studentpresentasjonsmaterialet ligger det faktisk spennende forskningsoppgaver og venter. De globale presentasjonene er en åpen kilde, tilgjengelig på nettet. Ved norske universiteter har det vært forsket på den usynlige studenten (les: fjernstudenten). Nå er hun/han ikke lenger så usynlig. Noe av automatikken i NKI-systemet er at studenten får med seg historikken. Dersom hun har tatt studier tidligere og melder seg på nye kurs, kommer tidligere studier med i presentasjonen. Tilfeldige oppslag på ti studentpresentasjoner viser at de stopper ikke etter det første kurset, men gjennomfører en imponerende serie, og mange har begynt med innføringskurset ”lær å lære”.

- Ser dere ikke en fare for at studenter kan oppgi for mange personlige opplysninger, og at globale studentpresentasjoner kan brukes av uvedkommende på en uønsket måte?
- Dette er selvsagt noe vi har vurdert. Vi legger ikke ut telefonnummer og gateadresse, og heller ikke klikkbar e-postadresse i de globale presentasjonene. Dessuten har vi en funksjon hvor det kan meldes om ”upassende innhold”. Erfaringen så langt er at studentene er dyktige på å presentere seg uten å gi for privat opplysninger. Vi har så langt ikke hatt noen meldinger om upassende innhold.

Samfunnet

I fjernundervisning og nettundervisning har en tradisjonelt tegnet læringsmiljøet som en trekant med student – lærer – innhold. Morten har utvidet trekanten til noe han kaller det didaktiske tetraederet. Han kopler på et hjørne til, og får følgende fire hjørner: student – lærer - læremidler – samfunn. ”Samfunnet” er læringsfellesskapet studenter imellom. Han forklarer:

- Læringsfellesskapet har utviklet seg over tid til å bli et stadig viktigere element i læringsmiljøet, slik at disse fire elementene utgjør et didaktisk tetraeder. Ved åpenhet studenter i mellom, er det mye å vinne. Læringsmiljøet utvides og studentene kan lære av hverandre, som et nyttig tillegg til læremidlene og nettlæreren som veileder gjennom studiet.


Alle de 1600 globale presentasjonene kan nås via www.nki.no/pp/, og en kort video om tjenesten er tilgjengelig på www.youtube.com/MortenFP


*) NKI Nettstudier

- Norsk netthöyskole
- Nordens største nettskole
- 12000-14000 studenter studerer
- Etablert i Norge i 1959
- Opprinnelig etablert i Sverige - og har røtter tilbake til 1910
- Offentlig godkjent nettskole

www.nki.no