Globalisaatiorahoitusta ammattikoulutukselle

 
Ammattikoulutussektorille suunnataan kolmen seuraavan vuoden aikana ¾ miljardia kruunua. Panostus on osa hallituksen pyrkimystä taata 95 %:lle nuorista ikäluokista nuorisoasteen koulutus. Rahat ovat peräisin 39 miljardin kruunun  globalisaatiomäärärahoista, joita riittää vuoteen 2012 saakka. Rahaston tavoitteena on tehdä Tanskasta johtava kasvu-, tieto- ja yrittäjyysyhteiskunta. Tarkoituksena on parantaa koulutuksen laatua muun muassa sijoittamalla parempiin laitteisiin sekä mentorointijärjestelmällä, jonka avulla useammat nuoret saavat suoritettua koulutuksensa loppuun asti. Myös yrityksiä kannustetaan rohkaisemaan nuoria kouluttautumaan ammattiin, jotta ne saisivat tulevaisuudessakin palvelukseensa harjoittelijoita, oppisopimusopiskelijoita ja päteviä työntekijöitä.