Globaliseringsmidler til erhvervsuddannelserne

 

 
29-11-2006
Erhvervsuddannelserne får i de kommende 3 år  ¾ milliard kroner som led i regeringens initiativer om at 95% af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. Pengene kommer fra globaliseringspuljen på 39 milliarder kroner, der rækker frem til 2012, som skal gøre Danmark til et førende vækst-, viden- og iværksættersamfund. Der skal satses på et kvalitetsløft af uddannelserne gennem investering i bedre udstyr og i mentorordninger som gør at flere unge kommer igennem uddannelsen. Virksomhederne opfordres til at blive bedre til at få de unge ind på uddannelserne blandt andet ved at gøre det mere attraktivt at arbejde der, hvis de vil gøre sig håb om at skaffe kvalificerede elever og lærlinge i fremtiden.  
Læs mere www.uvm.dk