Globaliseringsrådet har tillsatt ett advisory board

 
Gruppen har till uppgift att kvalitetsgranska underlagsrapporter, komma med idéer och förslag till hur rådets arbete bör bedrivas samt bredda kontaktnätet. Medlemmar är Karolina Ekholm, docent i nationalekonomi vid Stockholm universitet, Victor D. Norman, professor vid Norges Handelshøyskole och f d norsk arbetsmarknadsminister, Kjell Nyman, departementsråd vid Utbildningsdepartementet, och Tomas Ries, direktör för Utrikespolitiska Institutet. Utbildningsminister Lars Leijonborg är Globaliseringsrådets ordförande och professor Pontus Braunerhjelm är huvudsekreterare.
http://utbildning.regeringen.se/sb/d/1454