God Løsladelse

 

Et godt samarbejde mellem sagsbehandlere i Kriminalforsorgen og kommunerne er afgørende, når en god løsladelse skal planlægges.
Fungerer samarbejdet ikke, risikerer den indsatte at blive løsladt til gaden. Det vil sige, at der hverken er taget hånd om bolig, uddannelse eller økonomi, den dag den enkelte forlader fængslet. Det giver åbenlyse ulemper for den løsladte og betyder også en større risiko for, at han eller hun falder tilbage i kriminalitet.

Både Kriminalforsorgen, kommunerne og tidligere indsatte er enige om, at samarbejdet trænger til at blive sat i system. Det bliver det med Køreplan for God Løsladelse.

Du kan læse om God Løsladelse her:
www.kriminalforsorgen.dk/Default.aspx?ID=1309