God rådgivning hindrer feilvalg

 

På en samling for over 300 rådgivere  ble det fremhevet av kunnskapsministeren at rådgivning var svært viktig for at elevene skal velge rett utdanningsløp. Svært mange velger feil og bryter opplæringsløpet, eller går om igjen. Det er stor økning av dem som  nå velger påbygging. Antall nye læreplasser planlegges økt med 20 % innen 2015.

Les mer på Regjeringen.no