Gode kommunikasjons-ferdigheter aller viktigst for norske virksomheter

Sjefer ser etter medarbeidere som kommuniserer godt, ifølge ferske tall fra Kompetanse Norges årlige undersøkelse "Virksomhetsbarometeret om norske virksomheters rekrutterings- og kompetansebehov".

 
Å kunne forklare eget fag på en måte som gjør at kolleger med annen faglig bakgrunn  forstår gir grunnlag for å finne nye løsninger. Foto: Pexels Å kunne forklare eget fag på en måte som gjør at kolleger med annen faglig bakgrunn forstår gir grunnlag for å finne nye løsninger. Foto: Pexels

Kommunikasjonsferdigheter rangeres før alle andre ferdigheter i undersøkelsen. Hele 31 prosent av de spurte virksomhetene stiller seg bak dette. 29 prosent anser fagkompetanse som viktigst. Deretter følger evne til samarbeid med 17 prosent.

I en tid der norsk arbeidsliv er preget av digitalisering, automatisering og stadig større krav til kompetanse, er det altså etterspørsel etter sosiale og emosjonelle ferdigheter.

– Å kunne kommunisere og samarbeide med andre mennesker blir trukket fram som verdifulle egenskaper. Dette vil både kunne åpne opp karrieremuligheter for personer med sosiale egenskaper i arbeidslivet, og påvirke måten man rekrutterer på i tiden framover, sier fungerende direktør i Kompetanse Norge, Anders F. Anderssen.

Hvorfor er sosiale ferdigheter så viktig?

For å løse framtidens utfordringer, kreves samarbeid på tvers av sektorer og fag. Kommunikasjonsferdigheter supplerer faglig kompetanse. 

– Det er viktig å få fram at også sosiale og emosjonelle ferdigheter kan læres. Når etterspørselen etter denne type kompetanse øker, må det legges vekt på dette også i utdannings- og opplæringssammenheng. I dag er det mest fokus på faglige og tekniske ferdigheter i løpet av utdanningen, sier Anderssen i Kompetanse Norge.

Kommunikasjon viktigst i alle sektorer

Både i offentlig sektor og innen helsetjenestene, undervisning, barnehage og i service- og banknæringen er kommunikasjon er viktig. I offentlig sektor mener hele 35 prosent at dette er viktig, mot 31 prosent i privat sektor.

I virksomheter innen kultur, underholdning og fritid etterspør over 50 prosent gode kommunikasjonsegenskaper, etterfulgt av varehandel og reparasjon av motorvogner, med 48 prosent, helse og sosialtjenester, med 44 prosent, og overnattings- og serveringsvirksomhet, med 42 prosent. Bransjer som opplyser at de har et lite behov for gode kommunikasjonsevner, er bergverksdrift med 0 prosent, industri med 9 prosent og bygg- og anleggsvirksomhet, og jordbruk, skogbruk og fiske, med 10 prosent.

Framtidens viktigste kompetanse

Også på spørsmål om hvilken egenskap som vil være viktigst i arbeidslivet om tre år, trekkes kommunikasjon fram som viktigst. Samarbeidsevner kommer på en andre plass, med 22 prosent. Bare virksomheter som i stor grad har et udekket kompetansebehov, er mest opptatt av faglig nysgjerrighet. Det vektlegges av 34 prosent av disse virksomhetene.

Dette viser at kommunikasjon med andre mennesker med stor sannsynlighet kommer til å bli en av de viktigste egenskapene i arbeidslivet i framtiden. Derfor blir det avgjørende å satse på å gi ansatte nødvendig kompetanse på dette området.