Gode tilbakemeldinger på aktivitetsprogram for flyktninger

På mottakene får nyankomne flyktninger et fulltidsprogram med mange aktiviteter og kvalifiseringstilbud, herunder opplæring i norsk og samfunnskunnskap, kompetansekartlegging og karriereveiledning.

 
Karriereveiledning og realkompetansevurdering inngår i aktivitetsprogrammet Foto: Bård Gudim for Kompetanse Norge Karriereveiledning og realkompetansevurdering inngår i aktivitetsprogrammet Foto: Bård Gudim for Kompetanse Norge

De får også tilbud om realkompetansevurdering, som prøves ut som en del av EU-programmet Erasmus+ og prosjektet VISKA (Visible Skills of Adults).

I prosjektene samarbeider asylmottak, kommune, Nav og offentlige karrieresentre om tilbudet. Rambøll evaluerer prosjektene på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Ifølge delrapport 2  har aktørene fortsatt stor tro på og oppslutning om integreringsmottakene. Samarbeid om tiltaket fungerer bra, og beboerne er stort sett fornøyd med tilbudet de mottar.

Formålet med aktivitetsprogrammet er å legge til rette for raskere arbeids- og samfunnsdeltakelse for nyankomne innvandrere med fluktbakgrunn.

Mer om utprøvingen finnes i Rambølls evaluering av prosjektet, delrapport 2.

Bakgrunn

Integreringsmottak for nyankomne flyktninger ble i 2016 etablert som et tverretatlig prøveprosjekt for nyankomne flyktninger i Norge.