Godkjenning av utenlandsk fagopplæring

 

Nytt forslag hilses med glede av partene i arbeidslivet. De har tidligere sendt et felles brev med ønske om at innvandrere må få mulighet til få vurdert kompetansen sin
Regjeringen foreslår nå å legge bedre til rette for at utenlandske fagarbeidere skal kunne få godkjent sin kompetanse dersom den tilsvarer norsk fag- eller svennebrev. Det er satt av 17 millioner kroner til en ny godkjenningsordning i 2016.

Läs mer