Godt 700 forskere samlet i Reykjavík

To vellykkede konferencer omkring voksenundervisning og andre uddannelsesspørgsmål holdt midt i en snestorm

 

Det vrimlede med forskere i Reykjavik i uge 10. Det der tiltrak dem var to konferencer om uddannelse. Den ene hed 5th Nordic Conference on Adult Learning (NCOAL) og handlede udelukkende om voksenundervisning. Den anden havde et bredere perspektiv og dækkede alle aspekter af uddannelse og pædagogik. Dens navn var 41st Congress of the Nordic Educational Research Association (NERA). Begge konferencer blev holdt i Det Islandske Universitets lokaler for pædagogisk uddannelse.
Der var stor forskel på de to konferencer. Mens NCOAL var en lille, nærmest intim affære med godt 50 deltagere og 25 forelæsninger, var NERA en kolossus med 600 oplæg og knap 700 deltagere. Men de viste begge to at der er god gang i nordisk forskning på uddannelsesområdet. En del af forklaringen er nok den interesse myndigheder i de nordiske lande har vist for at bruge uddannelse til at modarbejde virkningen af den økonomiske krise med.

Aktive deltagere

På NCOAL var overskriften Et mødested mellem teori og praksis og deltagerne var både forskere og folk fra feltet der arbejder med voksenundervisning på forskellige fronter. Denne konference bliver holdt med to års mellemrum på skift i de nordiske lande. Den første blev organiseret i NVL-regi 2005, d.v.s. konferencen var en del af det nordiske Network for voksenuddannelse, men ifølge Hróbjartur Árnason formand for organisationsudvalget bliver den nu holdt af en uformel gruppe mennesker der interesserer sig for livslang læring. – Der findes ingen bestyrelse, jeg blev bare spurgt om det var muligt at holde NCOAL hos os i nærheden af NERA-konferencen, siger Hróbjartur og tilføjer at han overrakte stafetten til en finsk kvinde som viste sig villig til at organisere den næste konference i 2015.
De godt 20 oplæg hvor forskere beskrev deres forskning var meget forskellige, alt fra  undervisning af voksne indenfor kosmetikindustrien i Sverige, over spørgsmålet hvordan man i Finland kan lære folk at blive aktive medborgere til et vellykket eksempel på hvordan man uddanner og træner ufaglærte arbejdere i den islandske folkeskole, bare for at nævne nogle få temaer der blev diskuteret. Desuden var der to foredrag – keynotes – hvor hovedtalerne var Andreas Fejes professor i Linköping i Sverige og Ingibjörg Elsa Guðmundsdóttir leder af Erhvervslivets uddannelsesinstitution i Island. Til slut summerede Bjarne Wahlgren professor fra Danmark konferencen op i en „fishbowl discussion“.

Teori og praksis i snestorm

Ifølge Bjarne viste konferencen med fuld klarhed problemet med at «oversætte» den viden og teorier forskerne frembringer til daglig praksis ude i feltet. – Når vi nu skal have denne diskussion om forholdet mellem forskning og praktik, forskere og praktikere, akkumulering af teori og forholdet mellem teori og praksis må man have det klart hvordan praktik og teori hænger sammen. Hvis ikke, så kan diskussionen blive mudret og uklar, sagde Bjarne Wahlgren.
– Ja, Bjarne var lidt provokerende, indrømmer Hróbjartur og smiler. – Det var vores formål at få folk til at tale sammen om præcis dét problem og det synes jeg vi til en vis grad lykkedes med , sagde han.
Den første dag af NCOAL gik helt efter planen, men om onsdagen slog vejret over i en regulær snestorm, den værste i Reykjavík i en årrække. Det betød at programmet måtte ændres fordi én af de islandske talere sad fast i sneen på vej hjemmefra. Omsider kom hun frem og så gik det på skinner.

Uddannelsens rolle i samfundet

Snestormen gik hurtigt over og da den anden konference startede torsdag morgen var det sol og tøvejr. NERA-konferencerne er årlige begivenheder og denne gang var der flere deltagere end nogen sinde før. Konferencens tema lød på engelsk: Disruptions and eruptions as opportunities for transforming education og deltagerne forsøgte at belyse uddannelsens situation og muligheder i besværlige tider.
Hovedtalerne understregede uddannelsens rolle i samfundet hvor den skal bruges til at modarbejde voksende ulighed og gøre mennesker aktive i sine omgivelser. Det kan skolen kun gøre hvis den tager sit etiske kald alvorligt og møder fremtidens og udviklingens gang. Hovedtalerne blev efterfulgt af 600 oplæg og diskuteret i 25 grupper og 20 symposier.
Som før nævnt er NERA-konferencernes spektrum meget bredt og dækker hele uddannelsesområdet, men voksenuddannelsen udgjorde en stor og meget aktiv del af diskussionen. Der blev holdt godt 30 oplæg der belyste de forskellige sider af uddannelse af voksne, ikke mindst indenfor erhvervsuddannelserne.
Gestur Guðmundsson professor i Reykjavík og formand for organisationskomiteen for NERA var en glad omend træt mand efter at konferencen sluttede. – NERA er anderledes end mange andre internationale konferencer i den forstand at deltagerne er meget aktive i planlægningen og i diskussionerne. Det gør organiseringen besværlig men når den lykkes så godt som den gjorde her i Reykjavík er vi meget tilfredse, sagde han. Han tilføjede at det skete på trods af vejret der forhindrede enkelte tilrejsende deltagere i at komme til Island.

Central tænkning

En del af deltagerne i NCOAL forlængede deres Islandsbesøg for at deltage i NERA. Blandt dem var ovennævnte Bjarne Wahlgren fra Danmark. Han sagde til DialogWeb at begge konferencer var gode i den forstand at de viser at der er overraskende mange – omkring 50 på hver af dem – som på nordisk plan beskæftiger sig med erhvervsuddannelse, voksenundervisning osv. – Der kommer hele tiden nye folk til og hele denne tænkning om hvordan man skaber og validerer kompetencer er meget central på nordisk nivå, sagde Bjarne Wahlgren til slut.

Läs också artikeln Man skal kunne det man gør - intervju med Bjarne Wahlgren.

Publicerat 4.4.2013