Godt utbytte fra tidlig karriereveiledning for flyktninger

En fersk rapport fra Opinion i Norge konkluderer med at karriereveiledning i asylmottak fungerer etter hensikten, og at beboere i mottak kommer raskere i gang med målrettet aktiviteter mot utdanning og arbeid.

 
Anette Vaage Slåtto og Sabry Hasan Al Shikh Ahmad. privat Anette Vaage Slåtto og Sabry Hasan Al Shikh Ahmad.

Karriereveiledningen oppleves i hovedsak positivt, sett både fra flyktningenes og fra karriereveiledernes ståsted. Dette kommer fram i en fersk evaluering Opinion har gjennomført på oppdrag fra Kompetanse Norge. Oppdraget gikk up på å evaluere utprøvingen av karriereveiledning som har pågått ved fem integreringsmottak og ett ordinært asylmottak.

- Karriereveiledning i mottak er nybrottsarbeid, og jeg er imponert over karrieresentrenes innsats i denne utprøvingen. Å få på plass et godt tilbud fordrer både kompetanseutvikling og tett samarbeid mellom aktørene på feltet, sier Anders Fremming Andersen, avdelingsleder i Kompetanse Norge.

Kompetanse Norge har også utviklet en ressursbase for folk som jobber med karriereveiledning i mottak. Her burde det være relevant og nyttig materiell å hente for kollegaer i andre nordiske land.

Les mer om opinions evaluering

Last ned Opinions evaluering