Godt utdannete medarbeidere er grunnlaget for virksomheters konkurransedyktighet

Godt utdannete og trente medarbeidere er grunnlaget for virksomhetenes konkurransedyktighet og bidrar til å øke deres produktivitet.

 
Derfor skal utdanningsstrategien være i takt med landets næringslivsstrategi for å sikre samfunnets verdiskaping. Flere av hovedorganisasjonene i Island samarbeider om en serie med seminarer/møter under overskriften Utdanning og human kapital. På møtet den 16. februar var emnet hvordan realkompetansevurdering kan være til nytte for virksomheter. Arbeidsmarkedets parter vil innføre en bestemt metode for å vurdere utdanning eller realkompetanse og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir avdelingsleder for Island Business avdeling for utdanning- og nyskaping forklarte situasjonen i lyset av ny tariffavtale. Haukur Harðarson, spesialist ved Arbeidslivets opplæringssenter, presenterte en metode for jobbanalyse og Ólafur Jónsson, spesialist ved IDAN, presenterte validering av innvandreres kompetanse.
Intervju på islandsk med Þorgerður Katrín om møtet her>>
 
Mer (på islandsk)