Grip sjansen!

 

Grip sjansen!

Jan Helge Svendsen er den av konferansedeltakerne som først og fremst representerer det voksne lærende mennesket.

av Tor Erik Skaar, redaktör

Etter at han mottok Voksenopplæringsforbundets Læringsheltpris i 2003, har han jobbet som en pådriver for at andre skal få de muligheter, og ta de sjanser som livet har å by på.
 Grip sjansen! - oppmuntrer han oss og alle andre. Som dyslektiker velger han først og fremst å beskrive sitt budskap med bilder og tale. Her kommer et lite referat:
-Det er mange forandringer og utfordringer i menneskers hverdag. Dette med læring og læringsmestring beskriver veien mange går i dag.

Ledetråder

Det finnes mange ledetråder i hverdagen, men ser vi dem? Vi trenger kanskje hjelp til å se disse ledetrådene. Disse ledetrådene kan være muligheter, kurstilbud og ikke minst yrkesvalg
Det er viktig å stoppe litt opp av og til, og tenke litt på veien videre. Dette er det et stort behov for, da vi alle må gjennom en viss modningsprosess for å tørre å gå videre.
En trygg plattform er viktig for å kunne ta imot læring. Dette har med alt som du omgir deg med. Familie, venner, jobb med mer vil kunne gi deg en slik trygg plattform, og dette borger for gode læringsprosesser.
Livserfaring er like viktig som formell læring. Man må tørre  å ta imot ny kunnskap og tørre gå veien videre.
Innenfor voksnes læring i norden finnes det kunnskap. Dette må vi forvalte på best mulig måte. Dette vil kunne gi et viktig løft for mange nordiske mennesker

Handicap er et pluss

Det finnes mange funksjonshemmede som har blir fratatt mulighetene for læring, utelukkende fordi de har et handicap. Min påstand er at det å ha et handicap er faktisk et pluss, fordi man er vant til å forholde seg til å få hjelp. Dette er det mange av oss friske som ikke har, og vi greier ikke å ta imot hjelp på samme måte.
En funksjonshemmet er også vant til å uttrykke sine behov for hjelp, og dette gir god kommunikasjon. De er rett og slett flinkere til dette.
Uansett hvor man er i livet, i stua eller på sjøen eller på en fjelltopp, da er det viktig å sette seg ned, samle tanker og krefter for å ta tak i morgendagens utfordringer. Det å bruke naturen som en positivt opplevelse, samler energi til å møte en hverdag med alt hva det betyr av utfordringer.
Det som har skjedd for meg i løpet av dagen, har gitt meg energi til det som ligger foran meg. Innenfor voksnes læring er det viktig å samle energi for å ta tak i neste dags læringsutfordringer.
Jan Helge Svendsen er i dag en viktig støttespiller og pådriver i Forum for lærende i Norden.

-Dette med læring og læringsmestring beskriver veien mange går i dag, sier Jan Helge Svendsen.
-Dette med læring og læringsmestring beskriver veien mange går i dag, sier Jan Helge Svendsen.