Grönlannin, Ahvenanmaan ja Färsaarten yhteinen keskustelutapaaminen

Grönlannin, Ahvenanmaan ja Färsaarten NVL-yhteyshenkilöt haluavat tuoda aikuiskoulutuksen, elinikäisen oppimisen ja elinikäisen ohjauksen huomion keskipisteeseen.

 

Tästä syystä he ovat tehneet aloitteen aikuiskoulutusalaan liittyvien viranomaisten kanssa järjestettävästä yhteisestä inspiraatio- ja keskustelutapaamisesta. Tapaaminen järjestetään Torshavnissa 31. toukokuuta 2017. Tapaamisen perustana on yksi NVL:n neljästä strategisesta tavoitteesta, joka kuuluu seuraavasti: ”NVL:n tulee edistää elinikäisen oppimisen ja osaamisen kehittämisen strategioiden kehittämistä ja toteuttamista aikuisten oppimisen eri osa-alueilla Pohjoismaissa”. Grönlannille, Ahvenanmaalle ja Färsaarille tämä tavoite on suuri haaste. Siksi niiden yhteyshenkilöt haluavat järjestää yhteisen tapaamisen, jossa on mukana muitakin NVL-tahoja ja viranomaisia. Tapaamisessa keskustellaan NVL:n tavoitteisiin liittyvistä yhteisistä haasteista sekä toimenpiteistä, joilla tuetaan aikuisten oppimisen ja elinikäisen ohjauksen eri osa-alueiden toteuttamista ja koordinointia. Tavoitteena on, että tapaamisessa luodaan suuntalinjoja Grönlannin, Ahvenanmaan ja Färsaarten NVL-toiminnan kehittämiseksi eteenpäin.