Grönlannin, Ahvenanmaan ja Färsaarten yhteinen keskustelutapaaminen

31. toukokuuta 2017 Grönlanti, Ahvenanmaa ja Färsaaret järjestivät historiallisen yhteisen keskustelutapaamisen.

 

Alueiden tilanne on tällä hetkellä seuraavanlainen:

  • Ahvenanmaalla on kansallinen aikuiskoulutussuunnitelma
  • Färsaaret on asettanut työryhmän laatimaan ratkaisumalliehdotusta yhtenäiseksi aikuiskoulutusjärjestelmäksi
  • Grönlannissa pyritään luomaan parempaa yhteistyötä nykyisten toimijoiden välille palveluiden yhtenäistämiseksi ja niiden laadun parantamiseksi

Tapaamisessa osanottajille esitettiin kysymyksiä, ja he tekivät kehitystyötä koskevia ehdotuksia. Grönlannin, Ahvenanmaan ja Färsaarten edustajat olivat yksimielisiä siitä, että kansallisella tasolla tehtävää työtä on paljon: tällaista työtä on muun muassa kokonaisvaltaisen opinto- ja uraohjausstrategian laatiminen ja elinikäistä oppimista ja ohjausta koskevan lainsäädännön puuttumisen nostaminen keskusteluun. Grönlannissa, Ahvenanmaalla ja Färsaarilla jatketaan työskentelyä tämänhetkisen tilanteen pohjalta. Tapaaminen oli hyvin antoisa, ja uutta tapaamista suunnitellaan vuodelle 2018.