Grönlannissa parlamenttivaalit

 
Vaaleissa ehdolla olevat puolueet ottivat vaalikampanjoissaan esiin paljon koulutukseen liittyviä aiheita. Keskusteluissa olivat esillä muun muassa kieltenopetus - yksikielisten oppilaiden opetus  kielilukioissa ja peruskoulujen kieltenopettajat - työharjoittelukeskusten perustaminen lääkkeenä harjoittelupaikkapulaan, lisärahoituksen tarve grönlantilaisten oppikirjojen tuotannossa ja Tanskassa opiskelevien grönlantilaisten opintotukiehdot. Vaalien alla keskusteltiin myös siitä, että poliitikkoja tulisi kouluttaa palvelemaan paremmin kansalaisten tarpeita teknisten laitteiden, kuten älypuhelimien ja tablettien, avulla. Lisäksi pohdittiin lastentarhanopettajille ja sosiaalineuvojille suunnattuja verkko-opintoja, joita tarvittaisiin, koska näiden koulutusten saatavuus on tällä hetkellä paikoin huono.
Keskusteluissa nousi esiin valituksia siitä, että ulkomailla opiskelevilla ei ole automaattista äänestysoikeutta ja kotiin palaavat opiskelijat saavat äänioikeuden vasta puolen vuoden odottelun jälkeen.
Sten Lund, poliittinen kommentaattori, joka on äänestäjien prioriteettien asiantuntija, on arvioinut että äänestäjille tärkeimpiä aiheita tällä kertaa olivat työpaikat, taloustilanne ja koulutus.
Grönlannissa järjestetään tänä vuonna myös kunnallisvaalit.