Grönlanti aloittaa uuden yhteistyön Tanskan elintarvikeministeriön kanssa

 
Tanskan elintarvikeministeriö vastaa koulutuksesta; parhaillaan kuusi grönlantilaisopiskelijaa opiskelee Tanskassa ministeriön koulutuksessa elintarviketarkastajaksi. Uuden sopimuksen solmimisen jälkeen opiskelijat voivat osallistua Tanskan luonnonvaraelinkeinoista vastaavan viraston järjestämään tarkastajakoulutukseen, johon kuuluu Grönlannin erityisolosuhteita käsitteleviä täydennysopintoja. Tiiviinä jatkuva yhteistyö takaa, että grönlantilaiset pystyvät suorittamaan valvonnan korkeiden kansainvälisten kriteerien mukaisesti. Itse koulutus kestää kaksi vuotta ja siihen sisältyy mm. mikrobiologiaa, kalastusbiologiaa ja kemiaa.