Grönlanti toisena ja vieraana kielenä -opetusta kehitetään

Grönlannin hallitus on saanut parlamentilta tehtäväksi laatia strategian ja toimintasuunnitelman, jonka tavoitteena on saada ”se väestönosa, joka ei hallitse grönlannin kieltä, pärjäämään grönlannilla arjen tilanteissa”. Tehtävää varten on muodostettu erityinen toimikunta.

 

Grönlannin Sisimiutissa toimii Grönlannin itsehallinnon alainen itsenäinen kielikeskus, joka järjestää enimmäkseen grönlannin, tanskan ja englannin kielten kursseja. Keskuksella ei kuitenkaan vielä ole standardoitua järjestelmää, jolla voitaisiin testata grönlantia toisena tai vieraana kielenä puhuvien todellista kielitaitoa.