Grönlantilaisten pääsy tanskalaisiin korkeakouluihin helpottuu

 

Julistuksessa todetaan, että henkilö, joka on suorittanut korkeakoulukelpoisuuden antavat toisen asteen opinnot Grönlannissa, täyttää ”toista vierasta kieltä” koskevan erityisen kelpoisuusvaatimuksen.  Julistuksen allekirjoittivat Grönlannin opetuksesta, tutkimuksesta ja pohjoismaisesta yhteistyöstä vastaava ministeri Palle Christiansen ja Tanskan opetusministeri Morten Østergaard.
Grönlantilaisen lukion suorittanut voi nyt hakea valtaosaan sellaisista tanskalaisista alempaan korkeakoulututkintoon johtavista humanistisen alan koulutusohjelmista, joihin hakijalta edellytetään muun muassa lukion englannin B-oppimäärää sekä ”toisen vieraan kielen” opintoja.
Grönlannissa lukiossa on tarjolla grönlannin kielen A-oppimäärä sekä äidinkielenä, toisena kielenä että alkeistasolta alkavana.