Grönt lys for neste generasjon Nordplus

 

Nordplus 2012-2016 ble endelig vedtatt av MR-U på deres møte den 2. november 2011, og de baltiske landene har gitt sin tilslutning til programmet.

På MR-U møtet ble det lagt til en tilføyelse i programdokumentet om programkomitéens viktige rolle i den strategiske utviklingen av programmet. 
Nordplus 2012-16 program 
 
På Nordisk råds sesjon den 3. november ble Ministerrådsforslaget om Nordplus lagt frem av den norske høyere utdanning- og forskningsministeren Tora Aasland. 
Se videointervju med den norske ministeren om blant annet Nordplus: HTML
  
Når det gjelder Nordplus programkomité, så forventes det at navnene til denne er klar i slutten av november.