Grundläggande färdigheter - dialogmöte

22. november 2017 kl. 08:30-12:00
Vid Optima, mötesrom Rönnskär, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

 

Inbjudan till dialogmöte

Grundläggande färdigheter i och för arbetslivet

22. november 2017 kl. 08:30-12:00

Vid Optima, mötesrom Rönnskär, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

 

Nordiska Ministerrådet har initierat ett projekt som genom dialog och samarbete mellan arbetslivets organisationer och utbildningsväsendet syftar till att skapa kunskap om hur grundläggande färdigheter kan förstås och utvecklas i ljuset av ett arbetsliv som kännetecknas av snabbar förändringar och ökade krav kompetens och kunnande. Grunden till projektet är övertygelsen om att grundläggande färdigheter är en viktig förutsättning för det livslånga lärandet i arbetslivet och för att utveckla nordiska styrkepositioner.

Projektet söker utveckla en gemensam förståelse mellan arbetsliv och utbildning kring begreppet grundläggande färdigheter, bland annat i relation till ”employability skills” och ”work skills”, och hur de grundläggande färdigheterna kan utvecklas såväl inom utbildning som i arbetslivet samt vilka system och strukturer som stödjer en sådan utveckling.

Arbetet genomförs i en projektgrupp tillsammans med två forskare som bistår med omvärldsbevakning, kunskap och underlag från aktuell och relevant forskning. För att samla mer kunskap, erfarenhet och reflektioner kring projektets huvudfrågor har projektgruppen valt att bjuda in till dialogmöten där vi hoppas att särskilt utvalda individer vill dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

Dialogmöten hålls i Sverige, Finland och Danmark med inbjudna deltagare från samtliga nordiska länder. Målsättningen är att till varje dialog samla cirka fem deltagare från varje land.

Du är en av dem vi vill bjuda in till dialogmötet i Jakobstad och vi hoppas att du har möjlighet att komma med till ett spännande och lärorikt erfarenhetsutbyte.

Resa t.o.r till Jakobstad och eventuellt behov av logi 21–22/11 bekostas av projektet. Har du behov av övernattning (Stadshotellet i Jakobstad) vill vi ha information om detta senast 5/11.

För mer information kontakta Ingegerd Green, svensk representant i projektgruppen

070-673 0008 eller ingegerd@sktc.se 

Invitasjon  

Bekreftelse på registrering sendes automatisk innen kort tid etter registrering.