Grundläggande färdigheter i dagens samhälls- och arbetsliv - vuxenutbildning

Courtyard Stockholm Kungsholmen, Rålambshovsleden 50, Stockholm, 9.30-16.00

 
Fredrik Bergman och Monica Haider på Macken. Fredrik Bergman och Monica Haider på Macken.

Kraven på grundläggande färdigheter i såväl samhällsliv som arbetsliv har ökat markant i Sverige, inte minst när det gäller digital kompetens. Nationell statistik visar att det finns stora skillnader i sysselsättningsgrad mellan de som har en gymnasial utbildning och de som enbart har en förgymnasial utbildning samt att sysselsättningsgraden är lägre för utrikes födda än inrikes födda. I detta sammanhang uppstår många utmaningar och viktiga frågor men också många möjligheter.

Program, anmälan och mer info