Grundläggande färdigheter i och för arbetslivet

Dialogmöte 5. oktober kl. 09:00-14:00 2017 i Stockholm Scandic Hotel Klara

 

Nordiska Ministerrådet har initierat ett projekt som genom dialog och samarbete mellan arbetslivets organisationer och utbildningsväsendet syftar till att skapa kunskap om hur grundläggande färdigheter kan förstås och utvecklas i ljuset av ett arbetsliv som kännetecknas av snabba förändringar och ökade krav kompetens och kunnande. Grunden till projektet är övertygelsen om att grundläggande färdigheter är en viktig förutsättning för det livslånga lärandet i arbetslivet och för att utveckla nordiska styrkepositioner.

Projektet söker utveckla en gemensam förståelse mellan arbetsliv och utbildning kring begreppet grundläggande färdigheter, bland annat i relation till ”employability skills” och ”work skills”, och hur de grundläggande färdigheterna kan utvecklas såväl inom utbildning som i arbetslivet samt vilka system och strukturer som stödjer en sådan utveckling.

Seminariet är endast för inbjudna.

Datum: 5 oktober kl. 09:00-14:00

Plats: Scandic Hotel Klara Stockholm

Invitation

Program

fall-leaves-3744649_640.jpg