Grundläggande vuxenutbildning

 

Grundläggande vuxenutbildning


Individuell studieplan

En bild av hur studerande vid fyra anstalter inom lärcentrummodellen uppfattar sin studieplanering
Rapport (pdf)

Skolinspektionens slutrapport 2012

Skolinspektionen har granskat Kriminalvårdens klientutbildning på Lärcentrum och nu lämnar inspektionen en sammanfattande rapport om sin granskning. Kriminalvården ska arbeta vidare med att stärka distansstödet, att stödja studerande med särskilda behov och att motivera intagna både att börja och att fortsätta studierna.
Rapport (pdf)

Stort behov for opplæring i nordiske fengsel

En nordisk kartlegging ledet av Fylkesmannen i Hordaland, Norge viser at mellom sju og seksten prosent av de innsatte i de nordiske landene har ingen fullført utdanning. Mangel på ikt-utstyr er det som innsatte under utdanning i de fem landene opplever som det største problemet for å fullføre utdanning i fengslet.
Les mere... (pdf)
Foto: Johannes Jansson /norden.org
Foto: Johannes Jansson /norden.org