Grundleggende hverdagsmatematikk for voksne med andre morsmål enn de nordiske

 
Alfarådet arrangerer i samarbeid med Vox og EU-prosjektet PiPP (Policy Input from Promising Practice) en utviklingsworkshop i

GRUNDLEGGENDE HVERDAGSMATEMATIKK FOR VOKSNE MED ANDRE MORSMÅL ENN DE NORDISKE
20.-21. mai 2015 på Vox, Karl Johansgate 7 i Oslo 

Det er kun inviterte deltakere til dette arrangementet.

Hensikten med workshopen er å utdype og konkretisere punkt 6 «grunnleggende hverdagsmatematikk» i Kompetansebeskrivelsene i grunnleggende litterasitet for voksne med andre morsmål enn de nordiske (Alfarådet i 2013).

Program
Onsdag 20. mai (Rom 317)       
14.00–14.15           Velkommen til workshop og praktiske opplysninger v/ Vox
Målet med seminaret: Punkt 6 i Kompetansebeskrivelsene.
 Hovedproblemstillinger, hva vil vi ha ut av workshopen? v/ Alfarådet     
14.15–16.00           Innlærernes prak­tiske erfaringer og håndtering av matematiske situasjoner.
45 min                   Kulturmøter i matematikken, Madeleine Löwing
20 min                   Numeracyhistorier,  -praksis og motivasjon for å lære mer. Marianne Eek, Hamar VO
40 min                   ”Vad gör man med numeraler och nummer?”, Pekka Luoma-
Keturi, Finland
16.00–16.30           Pause med lett servering
16.30–18.30           Matematikämnets språkliga dimensioner, matematikinlärning med ett didak­tiskt vuxenperspektiv, vuxenanpassad metodik, läromaterial.
Presentasjon av boken ”Räkna med språket”
Birgitta Sundstrøm og Anne-Charlotte Vennberg, Luleå
19.00                     Middag hos Beate på Grefsen, vi tar trikken sammen.

Torsdag 21. mai   (Rom 324)
9.00-10.00             Metodikk og læremidler tilpasset voksne:
Hva har vi, og hva trenger vi?
De nordiske landene presenterer relevante læringsressurser på feltet.
10.00-11.30           Lena Lindenskov, København: punkt 5 og 6 i Kompetansebeskrivelsene + noe på punkt 3:

5. har kännedom om hur de fyra räknesätten, procent och bråk förekommer i praktiska sammanhang

6. har kunskap om vuxenanpassad metodik för att utveckla mängd och taluppfattning, olika mått- och tidsangivelser, geometriska former, samt diagram, tabeller och statistik av olika slag.

3.har kännedom om dyskalkyli och hur det kan påverka deltagarens


11.30-12.30           Lunsj 
12.30-14.30           Forts. Lena Lindenskov
14.30- 15.30           Veien videre, hva blir neste skritt?
Artikler (pensumslitteratur), webinarer, seminarer, nettverk, prosjekter…. v/Alfarådet