Grunnleggende ferdigheter i frivillig sektor

Kompetanse Norge har tildelt 25 millioner kroner til 79 frivillige og ideelle organisasjoner som har søkt midler fra tilskuddsordningen Kompetansepluss frivillighet.

 
Grunnleggende ferdigheter i frivillig sektor Kompetanse Norge

Midlene skal gå til voksenopplæring i lesing, skriving, regning, og muntlige og digitale ferdigheter. Det er nesten dobbelt så mange som fikk tilsvarende tilskudd i fjor.

Søkerlisten viser at mange ulike frivillige organisasjoner ønsker å arrangere kurs. Det er tildelt midler til opplæring som skal foregå blant annet i krisesentre, humanitære organisasjoner, frivillighetssentraler, husflidslag, fengsler og bibliotek. Målgruppen for Kompetansepluss frivillighet er i første rekke voksne med lav utdanning.

- Det er positivt at flere frivillige organisasjoner får mulighet til å gi voksne den kompetansen de trenger for å delta i arbeids- og samfunnslivet. Frivilligheten gir på denne måten et viktig bidrag til omstilling, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Läs mer

Kilde: Kompetanse Norge