Gutter på randen

 

NHO slår alarm om tapergutter

Gutter på randen

Stadig flere gutter kan ikke lese når de går ut av ungdomsskolen. De slutter på videregående og de taper i jobbmarkedet.

Av Tor Erik Skaar

Næringslivets Hoved Organisasjon i Norge (NHO) vil forsøke å gjøre noe med dette. De mener det er en klar sammenheng mellom det å gjøre det dårlig på ungdomsskolen og å falle utenfor arbeidslivet senere. Med prosjektet som har fått navnet "Gutter på randen" skal NHO prøve å rette opp i denne skjevheten ved å ta tak i gutter som faller utenfor og blir samfunnstapere. Prosjektet får også støtte fra høyeste politiske nivå i Norge. Så mange som 5-6000 ungdommer i hvert årskull er i faresonen. I verste fall ender de som sosialhjelpsmottakere eller uføretrygdede før de fyller 30 år, sier Sigrun Vågeng, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.

Ikke særnorsk fenomen

Professor i Sosiologi, Ivar Frønes sa nylig i et foredrag hos NHO, at dette ikke er et særnorsk fenomen. ”Vi ser det over alt. En gruppe unge menn har fått det veldig problematisk i overgangen fra industrisamfunn til kunnskapssamfunn. Før var det nok å kunne stå oppreist og si navnet sitt for å få jobb. Det var en grei mannsrolle. Du er avhengig av å ha utdanning for å bli integrert i kunnskapssamfunnet. Hvis du mislykkes her, havner du lett på utsiden. Og er du på utsiden når du er 17, er du gjerne det når du er 24 også” sa Frønes”

tor.erik.skaar(ät)vofo.no

Diskutera artikeln i

Forum


Gutter på vei inn i arbeidslivet
Gutter på vei inn i arbeidslivet