Gymnasial lärlingsutbildning - med fokus på kvalitet!

 

Intresset från elever, huvudmän och arbetsplatser har varit betydligt större än vid tidigare försök att etablera lärlingsliknande utbildningar. Det finns en betydande potential i lärlingsutbildningen, men mycket återstår dock i fråga om att säkerställa och utveckla främst kvaliteten.
Kommittén föreslår att fokus flyttas från kvantitet i form av utbildningsvolym till det inre arbetet och kvaliteten inom den gymnasiala yrkesutbildningen, men en fortsatt utbyggnad inom nya otraditionella områden är viktig för en livskraftig gymnasial lärlingsutbildning.

Läs mer: www.regeringen.se/sb/d/14057/a/179965