Gymnasial lärlingsutbildning - utbildning för jobb

 

Närmare 10 000 ungdomar deltar i försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning. Försöksverksamheten har pågått sedan hösten 2008 och kommer nästa år att permanentas inom den nya gymnasieskolan. Kommitténs undersökning visar att nio av tio av de företag som deltar i försöksverksamheten är positiva till verksamheten. Undersökningen visar att det i huvudsak är tre drivkrafter som styr företag och organisationer som tar emot lärlingar: rekrytering, lokalt samhällsengagemang samt vilja att tillgodose arbetslivets kompetenskrav.

Läs mer: www.regeringen.se/sb/d/12465/a/155371