Gymnasialt uddannelsestilbud til unge med særlige udfordringer

 

Unge mennesker med særlige udfordringer har nu for første gang mulighed for at søge ind på et særligt tilrettelagt studieprogram på gymnasieskolen i Kambsdal.

Den nye studieretning er en 4-årig uddannelse, som koordineres i tæt samarbejde imellem gymnasieskolen og de sociale myndigheder, som har støtte funktioner for unge med særlige udfordringer. Der er plads til 8 elever på dette særligt tilrettelagte studieforløb. Undervisningen bygger på studieplaner, som er lavet for hver enkelt elev. Hovedformålet er at udvikle sociale, personlige og faglige kompetencer på det niveau, som eleven formår, så at han eller hun kan klare sige i dagligdagen og samtidig få nogle faglige og praktiske udfordringer, som tager udgangspunkt i den enkeltes særlige behov. Denne nye studieretning bygger på principperne i OCN-systemet (Open College Network), og er dertil blandt de initiativer, som er beskrevet i en ny betænkning om inkluderende uddannelse til unge med særlige udfordringer, som blev overrakt både til socialministeren og undervisningsministeren 30. januar 2015. Download omtalte betænkning på færøsk 

Hør mere om studieforløbet hvor to studievejledere fra gymnasiet i Kambsdal fortæller om dette nye uddannelsestilbud.