Gymnasiesärskolans reform ska följas upp

 

Gymnasiesärskolan reformerades 2013. Men hur har skolhuvudmän tagit emot reformen? Nu ska skolverket följa upp reformen.

Reformeringen innebär att bestämmelser för gymnasiesärskolan till stor del har anpassats till bestämmelser för den reformerade gymnasieskolan 2011. Samtliga styrdokument är nya: läroplan, programmål, ämnesplaner och ämnesområdesplaner. Syftet har bland annat varit att skapa en tydligare struktur för gymnasiesärskolan, att öka likvärdigheten och att ge eleverna bättre förutsättningar för val av utbildning.

Bengt Weidow, undervisningsråd på Skolverket har träffat många skolhuvudmän och skolor för att informera om den nya reformen.

– Det är en i grunden synnerligen genomgripande reformering av gymnasiesärskolan som nu pågår. Det övergripande målet är att eleverna ska bli bättre förberedda för livet efter sin gymnasieutbildning, säger Bengt Weidow.

- Vi ser den här uppföljningen som en första avstämning. Att redan på ett tidigt stadium få kunskap om hur reformen genomförs i verksamheterna är viktigt för det fortsatta arbetet för både beslutsfattare, staten, kommunen och skolorna, säger Anna Mannikoff som är projektledare för studien.

Läs mer