Gymnasisternas antal har minskat – yrkesutbildningen ökar i popularitet

 
År 2007 fanns det 417 gymnasier i Finland och i dessa gick ca 100 000 studerande. Under åren 2003–2007 minskade gymnasiernas antal med nästan åtta procent och gymnasisternas antal med över fyra procent.
Yrkesutbildningen har ökat i popularitet under de senaste åren. Antalet unga som söker direkt från den grundläggande utbildningen till yrkesutbildning har ökat med nästa sex procent under åren 2005–2007.
Publikation (på finska, med sammanfattning på svenska): www.oph.fi/info/tilastot/INDI2008.pdf