HIPPO – Individuelle opplæringsløp for innsatte i norske fengsler

 

Målet med prosjektet er å fremme reintegrering av innsatte i samfunnet og arbeidslivet gjennom å gi individuelt tilpassede opplæringsløp i fengselsundervisningen. I tillegg undersøker prosjektet god praksis for samarbeid mellom lærere, veiledere, ansatte i fengslene, fengselsadministrasjonen og eksterne organisasjoner.

Les mer på Vox.no