Hakijoiden haastattelu ja korkeammat pääsyvaatimukset vähentävät keskeyttämisiä opettajankoulutuksessa

Tanskalaisen opettajankoulutuksen pääsyvaatimuksia kiristettiin vuonna 2012, koska koulutuksen tasoa haluttiin nostaa.

 
Kaikki hakijat, joiden toisen asteen päättötodistuksen keskiarvo oli alempi kuin 7, hakivat kakkoskiintiössä ja heidät haastateltiin ennen opintojen alkua. Tuoreen arvioinnin mukaan opintojen keskeyttäminen on vähentynyt etenkin haastateltujen opiskelijoiden joukossa. Lisäksi opettajankoulutuksessa saatavien arvosanojen keskiarvo on noussut. Raportin on laatinut korkeakoulutuksesta vastaava valtion virasto yhteistyössä Tanskan ammatillisten korkea-asteen oppilaitosten edunvalvontajärjestön kanssa.