Hallå Norden

 

En Hallå Norden-operatör sitter i Föreningen Nordens kontor i varje nordisk huvudstad. Enligt Kaarina Airas på Pohjola-Norden i Finland är det bl.a. studerande, arbetssökande, familjer och pensionärer som använder tjänsten. Från Finland kommer det mycket frågor om socialskydd och om att söka jobb i ett annat nordiskt land. Mycket vanliga är också beskattningsfrågor, frågor om studier, flyttformaliteter samt a-kassa och arbetslöshet. Ofta kommer det frågor från finska medborgare som bott och arbetat i Sverige i många år som på äldre dagar vill flytta tillbaka till Finland.
I Norge har det under åren kommit väldigt mycket hänvändelser från äldre medborgare som vill bosätta sig på den svenska sidan av gränsen när de går i pension.

Speglar rådande situation

Anna Sophie Liebst, som tar emot frågor i Sverige, berättar att det där under de senaste åren har kommit mycket frågor från personer i arbetsför ålder som vill ha information om att söka arbete i Danmark eller Norge, eftersom arbetsmarknaden där har varit mera attraktiv. I dagens läge är situationen omvänd med allt fler som vill återvända till Sverige. Deras frågor handlar ofta om socialförsäkring och om att antingen söka ett arbete eller ta reda på vad som gäller då man blir arbetslös.
Kontakterna avspeglar den rådande situationen i Norden, vilket bl.a. syns i att tjänsten Hallå Norden på Island i dessa dagar formligen bombarderas med frågor från yngre islänningar som söker sig bort från det konkursdrabbade landet till Danmark, Norge eller Sverige för att hitta ett sätt att försörja sig där. Frågor från invånare i andra nordiska länder som vill flytta till Island blir allt sällsyntare.

Sverige populärast

Många svar kan man få direkt via webbplatsen utan att kontakta en operatör och därför är de frågor som ställs via telefon eller e-post ofta mycket specifika. Som ett exempel ger Kaarina Airas en fingerad fråga: "Jag är en kvinna som bor i Finland med min sambo och våra två barn och min sambo, som också är barnens pappa, jobbar två veckor om månaden i Sverige. Hur är det med barnbidrag? Vi är alla svenska medborgare, men har vi en möjlighet att få finskt medborgarskap?"
När en frågeställare fyller i frågeblanketten på hemsidan, går frågan till antingen Finland, Sverige, Danmark, Island eller Norge. Systemet väljer vart frågan går enligt det språk den ställs på, dvs. om frågan skrivits på svenska, går den till operatören i Stockholm, som svarar så fort som möjligt, vanligtvis inom fem dagar.
Från början av året till medlet av mars kom det sammanlagt 542 hänvändelser till Hallå Norden, av vilka nästan hälften handlade om Sverige och en aning färre om Norge. På tredje plats kom Danmark med 170 frågor och på delad fjärde plats Finland och Island med 42 hänvändelser var.

www.hallonorden.org