Hållbar utbildning vann pris

Vad ska vår nya strategi heta? Studiesekreteraren Linda Karlssons förslag vann gehör i Axxell.

 
 Linda Karlsson anser att utbildning är viktigt för en hållbar framtid. Linda Karlsson anser att utbildning är viktigt för en hållbar framtid. Foto: Privat.

På våren fick personalen inom den finländska yrkesutbildningen Axxell delta i en namntävling. Linda Karlsson vann med förslaget Hållbar utbildning.

Till vardags arbetar hon som studiesekreterare och internationell kontaktperson vid Axxells naturbruksenhet som ligger på Kimitön nära Åbolands skärgård.

Varifrån fick du idén?

– Den nya strategin utgår från FN:s agenda 2030 med globala mål för hållbar utveckling. Det var väl därifrån idén kom. Syftet med Agenda 2030 är att skapa en hållbar utveckling när det gäller såväl ekonomi, människors välfärd som miljö. Och för att lyckas med det här behövs utbildning som Axxell erbjuder.

Vad betyder ”Hållbar utbildning” för dig?

– Det betyder utbildning som varar, det vill säga att utbilda för framtiden med fokus på nyckelkompetenser för livslångt lärande. Men det innebär också mera än själva utbildandet. Till exempel att vi har en hållbar arbetsplats, en god ekonomi och ekonomisk tillväxt, samt att vi hittar långsiktiga lösningar, uppmuntrar välmående och minskar ojämlikheter.

Vad innebär begreppet för Axxell?

– Det innebär konkret att vi garanterar en inkluderande, rättvis utbildning av hög kvalitet och uppmuntrar möjligheter till livslångt lärande för alla. Vi är redan på god väg. Vi har till exempel en jämställdhets- och likabehandlingsplan, samt ett fungerande arbetarskydd. Att både studerande, arbetsliv och personal är involverade i strategiprocessen är också en konkret grej. Dessutom kan ”Hållbar utbildning” innebära olika saker för de olika enheterna i vår skola.

Hur tycker du att skolan levt upp till ditt förslag?

– Jag tycker att det kommer bra fram i de olika teman som strategiprocessen behandlar, till exempel arbetshälsa, pedagogik, miljö osv.

Læs også artiklen ”Med sikte på ny strategi”.