Hållbar utveckling i vuxenutbildning

 

 

NVL skapar möjligheter för erfarenhetsutväxling och kompetensutveckling för de nordiska folkbildnings- och vuxenutbildningsorganisationerna för att bättre integrera frågor om klimat och hållbar utveckling i livslångt lärande.

Arbetsgruppen Lärande för hållbar utveckling visar genom exempel hur man jobbar med hållbar utveckling i Norden i ett livslångt lärande perspektiv och visar hur dessa exempel kan användas på olika lärandearenor och inspirera till hållbar utveckling

Studien ”Hur man jobbar med hållbar utveckling i Norden utifrån perspektivet livslångt lärande” genomförs i 2010-2011 och NVL inviterar till diskussion om hållbar utveckling i vuxenutbildning och folkbildning.

Här hittar du exempelsamling: HTML

 

Utmaningar och möjligheter med den demografiska utvecklingen


Foto: Karin Beate Nøsterud /norden.org

Hur ska vi kunna behålla den nordiska välfärdsmodellen när våra gemensamma samhälleliga resurser sätts under det ökade tryck som den demografiska utvecklingen kommer att innebära?

Foreningarna Nordens Förbund i samarbete med NVL lyfter fram tre områden som behöver seriösa framtida insatser. Dessa områden är kompetensutveckling för äldre, unga och marginalisering, inklusion och invandringsfrågor.

Idé-häftet "Demografiske udfordringer – Gode eksampler” presenterar några insatser som görs av föreningsliv och vuxenutbildnings och folkbildningsorganisationer i Norden. Bli inspirerad och skicka gärna in exempel på nya lösningar för att skapa långsiktig hållbarhet i Norden

Idéhäftet hittar du HÄR.   

 

Mange bekker små blir til en stor å

Vi inviterer  deg til å delta i NVLs facebook gruppe for å dele informasjon og gode eksempler på hva som skjer rundt omkring – særlig når det gjelder gode pedagogiske virkemidler som kan inspirere til ny kunnskap, gode holdninger og endret livsstil.
 
Dersom du allerede har en facebook-konto, kan du melde deg inn i gruppa HER
Dersom du ikke har en facebook-konto, kan du opprette dette HER

Foto: Nikolaj Bock/norden.org
Foto: Nikolaj Bock/norden.org